21/2/13

Τι είναι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια;


Είμαστε όλοι υπήκοοι όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Aν κάποιος είναι υπήκοος μιας από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, είναι αυτομάτως και πολίτης της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια συμπληρώνει την εθνική υπηκοότητα και παρέχει σημαντικά δικαιώματα.

Παράλληλα με τα δικαιώματα που μας προσδίδει η υπηκοότητά μας, έχουμε δικαιώματα τα οποία εγγυώνται οι συνθήκες της ΕΕ και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Για παράδειγμα: Η ιθαγένεια της ΕΕ σας δίνει το δικαίωμα να ζείτε, να εργάζεστε, να ταξιδεύετε και να κάνετε αγορές σε οποιοδήποτε από τα 27 κράτη μέλη.


Η καθιέρωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας αποβλέπει στην ενίσχυση και στην προώθηση της  κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της κοινοτικής ολοκλήρωσης. Χάρη στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, οι πολίτες έχουν ορισμένα γενικά δικαιώματα σε διάφορους τομείς όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, η προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας, η ισότητα των ευκαιριών και της μεταχείρισης, η πρόσβαση στην απασχόληση και στην κοινωνική προστασία. Η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκης Ένωσης περιλαμβάνει ειδικά δικαιώματα που μπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω κατηγορίες:
  • Tο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην εντός της Ε.Ε.
  • To δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Ευρωπαϊκές αλλά και στις δημοτικές εκλογές στη χώρα της Ε.Ε. στην οποία διαμένει, ακόμα και αν δεν είναι υπήκοος της εν λόγω χώρας.
  • Το δικαίωμα αναφοράς δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της Ε.Ε. να εκφράσουν την ανησυχία τους για ένα σημαντικό ζήτημα ή να υποβάλουν καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για παράπονα που αφορούν "κακοδιαχείριση" από κάποιο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.
  • Το δικαίωμα συμμετοχής στη νομοθετική δραστηριότητα (Πρωτοβουλία Πολιτών): οι πολίτες της Ε.Ε. έχουν τη δυνατότητα με την συγκέντρωση υπογραφών απο ένα εκατομμύριο πολίτες της Ε.Ε. (που θα προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τα 27 κράτη μέλη) να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για  συγκεκριμένο θέμα γενικότερο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που τους αφορά. 
  • Το δικαίωμα Προξενικής προστασίας: οι πολίτες μιας χώρας της Ε.Ε. αν βρεθούν σε χώρα εκτός Ε.Ε. και παραστεί ανάγκη προξενικής προστασίας  έχουν το δικαίωμα να προστατευτούν  από την πρεσβεία ή το προξενείο μιας οποιασδήποτε άλλης χώρας της Ε.Ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου