31/5/13

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας στο Twitter


Εδώ μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέσατε μέσω Twitter στο λογαριασμό @DialogosPoliton.

  
Τι ποιότητα εκπαίδευσης μπορούμε να περιμένουμε όταν το ποσοστό επιδότητσης για την παιδεία συνεχώς μειώνεται;

 Eυχαριστούμε για το ερώτημά σας.


Πράγματι, σύμφωνα και με πρόσφατη μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρωτοφανής οικονομική κρίση επηρέασε και τον τομέα της παιδείας στις περισσότερες χώρες μέλης της Ε.Ε. με αποτέλεσμα -τα τελευταία δύο χρόνια - πολλές χώρες μέλη μεταξύ  των οποίων και η Ελλάδα, να μειώσουν τις χρηματοδοτήσεις για τον τομέα της εκπαίδευσης πάνω από 5%.Σας επισυνάπτουμε το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα ακριβή δεδομένα για την κάθε χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση στα πλαίσια της εκπαιδευτικής της πολιτικής,  συμβάλλει στην ανάπτυξη   μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τους νέους της Ευρώπης .Μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης ενθαρρύνει την συνεργασία με τα κράτη μέλη συμπληρώνοντας τις δράσεις τους, και ταυτόχρονα σεβόμενη  τις αρμοδιότητές τους σε ότι αφορά τα εκπαιδευτικά τους συστήματα.Ενδεικτικά, για την περίοδο 2007-2013 προβλέπεται να διατεθεί το ποσό των 7 περίπου δις ευρώ  μέσω του Προγράμματος "Δια Βίου Μάθηση".

Ο στόχος του συγκεκριμμένου προγράμματος είναι, μέσα από τις δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης που υποστηρίζει, να συμβάλλει στην δημιουργία μιας κοινωνίας βασισμένης στην γνώση, στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση έτσι  ώστε να παρέχει και  μεγαλύτερες δυνατότητες  απασχόλησης.  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν  μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, φορείς κλπ.  Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να συμβουλευθείτε από την σχετική ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης για την Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Για την επόμενη περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει το νέο  πρόγραμμα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση,  "Erasmus για όλους".  Η τελική απόφαση βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας,  ενώ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το 2014.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να συμβουλευθείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα:
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποια περαιτέρω πληροφορία η διευκρίνηση.Έχουν ίσες ευκαιρίες οι νέοι των Βορείων και οι νέοι των Νοτίων χωρών ;

Ενα από τα σοβαρότερα προβλήματα που δημιούργησε η πρωτοφανής οικονομική κρίση στην Ευρώπη, είναι η συνεχής αύξηση των ποσοστών ανεργίας. Τα τελευταία χρόνια, η ανεργία αυξάνεται  συνεχώς πλήττοντας ιδιαίτερα τις πλέον ευάλωτες ομάδες του ενεργού πληθυσμού, όπως οι γυναίκες και οι νέοι.Σε ότι αφορά τους νέους πολίτες, σύμφωνα και με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στατ. Υπηρεσίας,

(Φεβροάριος του 2013), γο αριθμός των νέων ανέργων - κάτω των 25 ετών - ανέρχεται σε 5.976 εκατ. στις 27 χώρες μέλη. Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στις χώρες του Νότου, με την Ελλάδα να κατέχει την πρώτη θέση 58,4% για τον Δεκέμβριο του 2012, ενώ ακολουθούν η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία. Το χαμηλότερο ποσοστό έχουν η Γερμανία η Αυστρία και η Ολλανδία. Σας επισυνάπτουμε το σχετικό Δελτίο Τύπου της Eurostat με τα συγκριτικά δεδομένα για τις χώρες μέλη.Η αναγκαιότητα λήψης συγκεκριμμένων μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, επισημάνθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2013. Αναγνωρίζοντας την δυσμενή  οικονομική και κοινωνική κατάσταση των χωρών του Νότου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει μία Πρωτοβουλία για την απασχόληση των Νέων. "Η Πρωτοβουλία" αυτή, θα συμπληρώσει την οικονομική στήριξη που ήδη παρέχεται μέσα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι περιφέρειες των χωρών στις οποίες παρατηρείται ποσοστό ανεργίας πάνω από 25%.Το ποσό που θα διατεθεί για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 6000 εκατ. ευρώ.Επιπλέον,  θα στηρίξει  και τα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απασχόληση των νέων, από τον Δεκέμβριο του 2012, όπως η "εγγύηση για την νεολαία" που αφορά στην  δυνατότητα εργασίας η μαθητείας σε σύντομο χρονικό διάστημα μετα το πέρας της εκπαίδευσης, κ.α.

Σας επισυνάπτουμε το πλήρες κείμενο για  την Πρωτοβουλία Απασχόλησης, όπως το  παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο 2013. Για την πλήρη δέσμη των μέτρων του Δεκεμβρίου,  μπορείτε να συμβουλευθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:
Επίσης, το 2012, δημιουργήθηκε η  δράση "Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES"  η οποία σκοπό έχει,μέσα από την στήριξη και την πληροφόρηση που παρέχουν οι εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης να διευκολύνει τους νέους στην κινητικότητα και στην εύρεση εργασίας σε άλλη χώρα. Το Δίκτυο EURES λειτουργεί από το 1993 και αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης για τις κενές θέσεις εργασίας σε άλλες χώρες  μέλη. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε από:Σε ότι αφορά τις ευκαιρίες στο τομέα της εκπαίδευσης, τα προγράμματα για τους νέους και την εκπαίδευση που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ενωση σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, απευθύνονται σε όλους ανεξαιρέτως  τους νέους, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, των φορέων, και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ειδικότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε ως εξής:Για το τρέχον πρόγραμμα "Δια Βίου Μάθηση" 2007-2013 (δράσεις ανταλλαγών, κινητικότητα φοιτητών κλπ)
Για το Πρόγραμμα Erasmus για Ολους" το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύει το 2014 - και το 2018
Για το Πρόγραμμα "Νεολαία σε Δράση" 2007-2013:
Είμαστε στην διάθεσή σας για όποια περαιτέρω πληροφορία χρειασθείτε.How does EU assert trust when accused of lack of legitimacy in terms of accountability and participation? 
According to Article 2 of the Treaty of Lisbon

"The European Union is founded on the values of respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law..." Its aim is to promote peace and the well being of its people while respecting their cultural and religious inheritance.The functioning of the European Union is based on a representative democracy, where citizens are directly represented in the European Parliament.

The Treaty of Lisbon (Treaty on the Functioning of the European Union) was ratified by all member states and came into force on December 2009. Within the Union´s  institutional system, all member states are represented in the European Council by their Heads of State, and in the Council, by their governments, which in turn are also accountable to their national parliaments.

For the greater continuity to the work of the European Council, a new post is created that of the President of the European Council, which lasts for two and a half years. To further strengthen the role of the European Parliament, the Treaty also provides that it shall work jointly with the Council and exercise legislative and budgetary functions. The national parliaments shall also contribute to the functioning of the Union, by being informed of draft legislation, taking part in the revision of treaties and in the evaluation mechanism for the implementation of Union policies in the areas of freedom, security and justice.

Therefore, the Treaty of Lisbon confirms the basic principles of democratic governance in Europe.

However,in order to preserve its democratic values and  maintain its integrity, reinforced cooperation and solidarity  amongst its members are of fundamental need. The economic, political and social crisis that European countries have been facing over the recent years, demand new priorities, such as the strengthening of the Economic and Monetary Union, the increase in competitiveness, promotion of  growth and dealing  with unemployment. The European Commission, in its annual programme, underlined the above issues as priorities for 2013.

For the full text of the Commission´s work programme you can consult the following webpage:

http://ec.europa.eur/atwork/key-documents/index_en.htmFurthermore, last November, the European Commission also  presented  "A Blueprint  for a deep and Genuine Economic and Monetary Union"  with  a set of actions that will strengthen EMU.  In its   communication, the Commission also refers to the " democratic legitimacy and accountability issue" and the need  for  involvement of the European Parliament in EU procedures, the reinforced role of the institutions and the national parliaments which will  assure legitimacy.

The full text of the European Commission´s "blue print for a genuine EMU" is available at:

http://ec.europa.eu/cyprus/news/20121129_blueprint_en.htmFor more information  on issues dealing with the future of europe, you may also consult the following:Debate on the future of Europe:

http://ec.euorpa.eu/european-debateYour voice in Europe:

http://ec.europa.eu/your.voice/index_en.htmΠώς περιμένετε να πέσει το κόστος ζωής έχοντας υπέρμετρη φορολόγηση στα πάντα;

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βιώνει μία πρωτοφανή οικονομική και κοινωνική κρίση. Ειναι αλήθεα ότι τα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν προκειμένου ν΄αντιμετωπισθεί το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα, είχαν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή διαβίωση των πολιτών, δημιούργησαν δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες  και  μείωσαν  την  αγοραστικής τους δύναμη.Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ενωση,  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κάνει η χώρα για την επίτευξη των στόχων που έxει θέσει για ν΄αντιμετωπίσει την κατάσταση και συγχρόνως να δημιουργήσει τις  προϋποθέσεις για μια  πιο ανταγωνιστική οικονομία προς οφελος των πολιτών της. Με αφορμή την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας, το Εurogroup (Υπουργοί Οικονομικών των χωρών μελών της Ευρωζώνης) - σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα στον τομέα των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων,   και εκτιμά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ελληνες πολιτες.

Τονίζεται επίσης η δέσμευση των ελληνικών αρχών στην συνέχιση αυτών των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του   Προγράμματος  Προσαρμογής.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε το σχετικό Δελτίο του Eurogroup.Στην εν λόγω έκθεση, την οποία δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2013, περιγράφονται  αναλυτικά οι αναγκαίες διαρθρωτικές  μεταρρυθμίσεις  σε καίριους τομείς, όπως : δημοσιονομικά, φορολογία, δημόσια διοίκηση, υπηρεσίες, υγεία, εκπαίδευση, κλπ).  και  η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε κάθε έναν από αυτούς.Σε ότι αφορά την φορολογική μεταρρύθμιση,(Κεφ. 3.2.2 σελ.29), στόχος μεταξύ άλλων είναι, η πάταξη της φοροδιαφυγής, και η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων.   

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα, και μπορείτε να το συμβουλευθείτε από την ιστοσελίδα:
Περισσότερες πληροφορίες για  την φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, είναι επίσης διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομικών www.minfin.grΕπιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχετική ανακοίνωσή της για την Ελλάδα, την οποία παρουσίασε το 2012 και έχει τον τίτλο "Ανάπτυξη για την Ελλάδα", αναφέρεται  στον θετικό  αντίκτυπο που θα έχει η εφαρμογή του Οικονομικού Προγράμματος Προσαρμογής, και σε ότι αφορά τον ανταγωνισμό, τις  αναγκαίες δράσεις για την άρση εμποδίων και την απευλευθέρωση των τιμών.  (σελ. 10).   Σας επισυνάπτουμε το πλήρες κειμενο της έκθεσης.Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε την συμβολή της "Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα",  την οποία συνέστησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής J.M. Barroso, το 2011, με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την χώρα.  Η Ομάδα Δράσης συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές για την επίτευξη των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Συμβάλλει επίσης στην  επιτάχυνση απορρόφησης κονδυλίων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., προκειμένου να προωθηθούν έργα, που θα τονώσουν την απασχόληση, και τις επενδύσεις. Περισσότερες πληροφορίες για την Ομάδα Δράσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε από την ιστοσελίδα:Θεωρείται μέτρο ανάπτυξης του 23% ΦΠΑ  στην εστίαση? (Ε.Ε. Τουρκία 7%)

 Οι κανόνες σχετικά με τους  συντελεστές ΦΠΑ, προβλέπονται από την Οδηγία 2006/112 . Οι οδηγίες απευθύνονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Μπορείτε να συμβουλευθείτε το πλήρες κείμενο της  οδηγίας  αυτής, όπως είναι διαθέσιμο  μέσω της βάσης δεδομένων http://europa.eu/eur-lex, ως εξής: Από την ιστοσελίδα: http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do

επιλέγοντας την ένδειξη "οδηγία" και συμπληρώνοντας το έτος και τον αριθμό. (οδηγία 112 του 2006).Ειδικότερα για τον ΦΠΑ στον χώρο της εστιάσης  στην Ελλάδα και την αποδοτικότητα του μέτρου αυτού, σας επισυνάπτουμε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή, κ. Ν. Χουντή  καθώς και την απάντηση του Επιτρόπου κ. Ο. Rehn,  αρμόδιου για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις.Πρόσθετες πληροφορίες για την φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε μέσω της ιστοσελίδας του Υπ. Οικονομικών : www.minfin.gr

  
Γιατί τα διοικητικά όργανα της ΕΕ δεν εκλέγονται άμεσα από το Ευρωκοινοβούλιο; Δεν υπάρχει έτσι δημοκρατικό έλλειμμα;

Σας ευχαριστούμε για την ερώτηση που στείλατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ερώτησή σας προωθήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής. Οι υπηρεσίες της Αντιπροέδρου, κας Viviane Reding, μας ανέθεσαν να σας απαντήσουμε ακολούθως.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ύστερα από κατάλληλες διαβουλεύσεις και αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον υποψήφιό του. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν (άρθρο 17, παρ. 7, της ΣΕΕ). Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και με κοινή συμφωνία με τον ορισθέντα υποψήφιο για την προεδρία, εγκρίνει τον κατάλογο των υπόλοιπων υποψηφίων μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει υποβάλει κάθε κράτος μέλος.

Ο Πρόεδρος και τα άλλα μέλη της Επιτροπής, περιλαμβανομένου του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφαλείας, υποβάλλονται ως όργανο σε ψηφοφορία έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατόπιν διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η θητεία κάθε μέλους της Επιτροπής αντιστοιχεί στην πενταετή κοινοβουλευτική περίοδο του Κοινοβουλίου. Είναι ανανεώσιμη. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε το παρακάτω θεματολογικό δελτίο από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:


Η Επιτροπή είναι συλλογικά υπεύθυνη ενώπιον του Κοινοβουλίου βάσει του άρθρου 234 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Αν το τελευταίο εγκρίνει πρόταση μομφής έναντι αυτής, όλα τα μέλη της πρέπει να παραιτηθούν, περιλαμβανομένου του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, εφόσον τούτο αφορά τις αρμοδιότητές του στο πλαίσιο της Επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διορισμού της Επιτροπής, σας καλούμε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι για τις ευρωεκλογές το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα πολιτικά κόμματα να προτείνουν υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-215_el.htm

Ελπίζουμε οι παραπάνω πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε ξανά μαζί μας αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις.
* Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα δελτίο τύπου : RAPID > Επιλέξτε "Search complete database" και πληκτρολογήστε τον κωδικό αναφοράς ή χρησιμοποιήστε λέξεις κλειδιά > Πατήστε "Search" > Επιλέξτε μορφότυπο και τη γλώσσα

Με εκτίμηση,
Κέντρο Επικοινωνίας EUROPE DIRECT
http://europa.eu - ο σύνδεσμος άμεσης πρόσβασης στην ΕΕ!

2013 Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών
Αφορά την Ευρώπη, σε αφορά! Μπες κι εσύ στη συζήτηση!
Άρνηση ευθύνης
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας EUROPE DIRECT δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

We need special school subject at primary school about EU issue! To build European! Is there any strategy for this?

According to Article 6 of the Treaty on the Functioning of the European Union*, in the field of education, the European Union (EU) “carries out actions to support, coordinate or supplement the actions of the Member States”. Therefore the capacity of the EU to act independently in early schooling is very limited.
The relevant service of the European Commission (Directorate-General for Education and Culture) provides on its website information on EU activities in this field:

http://ec.europa.eu/education/school-education/childhood_en.htm
 
As far as rising awareness of children about the EU is concerned, there are some publications publicly accessible:

http://bookshop.europa.eu/en/bundles/kids-corner-cbBfqep2IxkSwAAAEuj40D0UzZ/


We hope you find this information useful. Please contact us again if you have other questions.
*Follow this path to access the Treaties: EUR-Lex > Treaties (left margin, under "Collections").

With kind regards,

EUROPE DIRECT Contact Centre

http://europa.eu - your shortcut to the EU!

European Year of Citizens 2013

It's about Europe, it's about you - Join the debate!

http://europa.eu/citizens-2013/

Disclaimer

Please note that the information provided by EUROPE DIRECT is not legally binding.

Why don't we have in EU everyday life any symbolic/real common, even a Europe Classroom in schools? 
We would like to draw your attention to the web-pages of the EUROPA portal. Here you will find information regarding the European Union (EU) symbols such as the European flag, European anthem, Europe day and the EU motto:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_en.htm 
Moreover, you may also consult the information with regards to the EU emblem being used by third parties:

http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#emblemWe hope you find this information useful. Please contact us again if you have other questions.With kind regards,

EUROPE DIRECT Contact Centre

http://europa.eu - your shortcut to the EU!

European Year of Citizens 2013

It's about Europe, it's about you - Join the debate!

http://europa.eu/citizens-2013/

Disclaimer

Please note that the information provided by EUROPE DIRECT is not legally binding.


Increase of Erasmus in 66% would allow many more students to travel abroad. Do you think is enough?
Funding is important, but money alone is not enough to make mobility a realistic opportunity for all. This will require a joint effort and new partnerships to remove obstacles which persist at national regional levels. Part of this effort will be to improve the availability of information, to ensure grants and loans are “portable” (i.e. that they can be used by students studying or training abroad) and to improve recognition for study training results.
In May, European Union (EU) Education Ministers agreed on a joint plan [in the form of a Council Recommendation] to remove obstacles to studying or training abroad.


For more information you may visit the web-pages of the responsible department of the European Commission (the Directorate-General, DG, for Education and Culture):Should you have further questions, we suggest you directly get in touch with the competent DG. You may do so via the following mailbox:We hope you find this information useful. Please contact us again if you have other questions.


With kind regards,
EUROPE DIRECT Contact Centre
http://europa.eu - your shortcut to the EU!

European Year of Citizens 2013
It's about Europe, it's about you - Join the debate!
http://europa.eu/citizens-2013/

Disclaimer
Please note that the information provided by EUROPE DIRECT is not legally binding.Υπάρχει περίπτωση να χρηματοδοτηθεί το'' μεταφορικό ισοδύναμο''? Tο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών να είναι ίδιο με τη στεριά?

Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας.
Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναγνωρίζει την ανάγκη των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή των εδαφών τους, όπου συμπεριλαμβάνονται οι συνδέσεις με νήσους. Ο Κανονισμός (EΟΚ) 3577/92* θεσπίζει κανόνες για την προστασία των θαλασσίων συνδέσεων που δεν εξυπηρετούνται κατάλληλα από την αγορά, όπως και των ναύλων των οχηματαγωγών, επιτρέποντας ιδίως στα κράτη μέλη να επιβάλλουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας και να συνάπτουν συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για τακτικές γραμμές από και προς νήσους και μεταξύ αυτών.

Οι αρχές των κρατών μελών μπορούν να καθορίζουν τα κόμιστρα των οχηματαγωγών όταν επιβάλλουν υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή όταν συνάπτουν σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας. Η αναφορά στο «ισοδύναμο μεταφοράς», το οποίο συνεπάγεται τον καθορισμό ναύλων με βάση το κόστος σιδηροδρομικής ή οδικής μεταφοράς ισοδύναμης απόστασης, είναι μία από τις δυνατές λύσεις καθορισμού αυτού του ναύλου. Αποζημίωση για τους χαμηλούς ναύλους που εφαρμόζονται συνεπεία αυτής της αναφοράς πρέπει να καταβάλλεται σε όλους τους πλοιοκτήτες της ΕΕ που συμμετέχουν στην εκπλήρωση της υποχρέωσης της δημόσιας υπηρεσίας και να περιορίζεται στην κάλυψη μόνον του κόστους που συνδέεται άμεσα με την υποχρέωση αυτή.

Τονίζεται ωστόσο ότι με βάση τον κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, αν και τα κράτη μέλη επιτρέπεται να πράττουν τα ανωτέρω, δεν είναι και υποχρεωμένα. Τουτέστιν, τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να παρέχουν δημόσια υπηρεσία προς τις νήσους ή να εξασφαλίζουν την εφαρμογή ειδικού ναύλου, καθώς αυτό είναι εξ ολοκλήρου θέμα επικουρικότητας.

Tο κοινοτικό διαρθρωτικό ταμείο μπορεί να συνδράμει ένα κράτος μέλος για να βελτιώσει τις θαλάσσιες μεταφορές του με τις νήσους, καθώς και τις επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές και την αγορά (νέων) οχηματαγωγών που θα εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες νήσους. Ωστόσο, το διαρθρωτικό ταμείο δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την άμεση χρηματοδότηση του λειτουργικού κόστους της ναυτιλίας, δηλ. υπό μορφή επιχορηγήσεων των εισιτηρίων των οχηματαγωγών ή των εμπορευματικών μεταφορών.

Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση – ΓΔ – Κινητικότητας και Μεταφορών) κάνοντας χρήση της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας:

Ελπίζουμε οι παραπάνω πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε ξανά μαζί μας αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις.
* Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ > EUR-Lex > Απλή αναζήτηση > Φυσικός αριθμός > Επιλέξτε τον τύπο του εγγράφου, έτος και αριθμός της νομοθεσίας > Πατήστε '' Αναζήτηση . Η ''Βιβλιογραφική σημείωση'' παρέχει πληροφορίες για το έγγραφο, όπως ημερομηνίες, διαδικασία και ενοποιημένες εκδόσεις.


Με εκτίμηση,
Κέντρο Επικοινωνίας EUROPE DIRECT
http://europa.eu - ο σύνδεσμος άμεσης πρόσβασης στην ΕΕ!

2013 Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών
Αφορά την Ευρώπη, σε αφορά! Μπες κι εσύ στη συζήτηση!
http://europa.eu/citizens-2013/el

Γιατί στην Ελλάδα να έχουμε λίστα εκλογής ευρωβουλευτών;

Σας ευχαριστούμε για την ερώτηση που στείλατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ερώτησή σας προωθήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής. Οι υπηρεσίες της Αντιπροέδρου, κας Viviane Reding, μας ανέθεσαν να σας απαντήσουμε ακολούθως.

Θα θέλαμε να τονίσουμε το γεγονός ότι οι εκλογικές διαδικασίες δεν είναι πανομοιότυπες σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο χαρακτηρίζονται από κοινά στοιχεία, με κυριότερο την υποχρέωση χρήσης κάποιας μορφής αναλογικής εκπροσώπησης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε μεγάλα και μικρά κόμματα να στέλνουν εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλόγως του αριθμού των ψήφων που λαμβάνουν. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας*, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μετατραπεί σε έναν ισχυρό συν-νομοθέτη και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η ψήφος στις ευρωπαϊκές εκλογές δίνει σε κάθε πολίτη την ευκαιρία να επηρεάσει την μορφή του Κοινοβουλίου και τις αποφάσεις που αυτό θα λάβει κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του.Οι ευρωεκλογές του 2014 θα είναι οι πρώτες που θα πραγματοποιηθούν βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Για αυτό και κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2012, ο Πρόεδρος Barroso υπογράμμισε την ανάγκη για εμβάθυνση του πανευρωπαϊκού διαλόγου και ζήτησε την ανάληψη δράσης για περαιτέρω ενίσχυση της πανευρωπαϊκής διάστασης των ευρωπαϊκών εκλογών. Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/brochure_en.pdf

(μη διαθέσιμη στα ελληνικά)

Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι για τις ευρωεκλογές το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα πολιτικά κόμματα να προτείνουν υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής:


Ελπίζουμε οι παραπάνω πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε ξανά μαζί μας αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις.


Με εκτίμηση,

Κέντρο Επικοινωνίας EUROPE DIRECT

http://europa.eu - ο σύνδεσμος άμεσης πρόσβασης στην ΕΕ!

2013 Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών

Αφορά την Ευρώπη, σε αφορά! Μπες κι εσύ στη συζήτηση!


When the EC will implement Youth Guarantee? I think it is good solution of the current situation.


The “Youth Guarantees” is a European Union (EU) level action, part of the Youth Opportunities Initiative. This initiative is a set of measures, planned for 2012 and 2013, to drive down youth unemployment. It is part of the EU's Youth on the Move education and employment initiative. For more information, you may visit the web-pages of the responsible department of the European Commission (the Directorate-General, DG, for Employment, Social Affairs and Social Inclusion):

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006For more information about the Preparatory action "Youth Guarantee", you may also consult the following web-page. However, please note that the call for proposal has already been closed:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=631&langId=en&callId=362&furtherCalls=yesShould you have additional questions about the “Youth Guarantee”, we advise you to directly get in touch with the competent DG. You may do so via the following mailbox:

empl-vp-2012-012@ec.europa.euWe hope you find this information useful. Please contact us again if you have other questions.With kind regards,

EUROPE DIRECT Contact Centre

http://europa.eu - your shortcut to the EU!

European Year of Citizens 2013

It's about Europe, it's about you - Join the debate!

http://europa.eu/citizens-2013/

Disclaimer

Please note that the information provided by EUROPE DIRECT is not legally binding.

Key decisions are still taken at national level via an ad hoc manner, ie budget negotiations. Is there political will to change it?

Thank you for your message.
Based on the multiannual financial framework in force and the budget guidelines for the coming year, the European Commission prepares the draft budget, and submits it to the Council and Parliament. The budgetary authority, comprised of the Council and the Parliament, amends and adopts the draft budget.


For more information about how the European Union (EU) Budget is decided, you may visit the web-pages of the responsible department of the European Commission (the Directorate-General, DG, for Budget):

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/decide_en.cfmMoreover, you may also be interested in consulting the information about the Budget is managed:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/managt_who/who_en.cfmFinally, we would like to highlight the “Frequently Asked Questions” section, and especially the question “How much money does my country contribute and get back?”:

http://ec.europa.eu/budget/explained/faq/faq_en.cfm#contribShould you have any additional questions about the EU Budget, we suggest you directly get in touch with the competent DG. You may do so via the following electronic web-form:

http://ec.europa.eu/budget/contact/contact_en.cfmWe hope you find this information useful. Please contact us again if you have other questions.With kind regards,

EUROPE DIRECT Contact Centre

http://europa.eu - your shortcut to the EU!

European Year of Citizens 2013

It's about Europe, it's about you - Join the debate!

http://europa.eu/citizens-2013/

Disclaimer

Please note that the information provided by EUROPE DIRECT is not legally binding.

European enlargement or European integration?

Thank you for your message.

However, based on the information provided in your message, we have not been able to determine what exactly you are looking for. May we ask you to specify your question?

Nevertheless, we would like to draw your attention to the web-pages of the responsible department of the European Commission (the Directorate-General, DG, for Enlargement). Here you will find information about the European Union (EU) Enlargement Policy:


For information about the current status of the countries preparing to join the EU, you may consult the following web-page:


We would also like to highlight the “Key documents” section, where you will find further information.

Should you have additional questions about the EU policy of Enlargement, we suggest you directly get in touch with the competent DG. You may do so via the following electronic web-form:


Moreover, for information about the European Integration, you may consult the web-pages of the European Parliament. Here you will find the Fact sheets of the EU, with the aim to provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process:


For additional information, you may also consult the web-pages of the EUROPA portal:


Finally, we would like to draw your attention to the web-pages of “Virtual Resource Centre for Knowledge about Europe” (CVCE). CVCE is an interdisciplinary research and documentation centre dedicated to the European integration process. However, please note that the CVCE is not an official EU web-source:


We hope you find this information useful. Please contact us again if you have other questions or if this is not the information you were looking for.


With kind regards,
EUROPE DIRECT Contact Centre
http://europa.eu - your shortcut to the EU!

European Year of Citizens 2013
It's about Europe, it's about you - Join the debate!
http://europa.eu/citizens-2013/

Disclaimer
Please note that the information provided by EUROPE DIRECT is not legally binding.

5 χρόνια μετά την έναρξη της οικον. κρίσης οι χώρες του Νότου είναι βυθισμένες στην ύφεση. Μπορεί να προχωρήσει έτσι η ΕΕ;

ευχαριστούμε για την ερώτηση που στείλατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ερώτησή σας προωθήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεραστεί η κρίση:


H αναπτυξιακή στρατηγική "Ευρώπη 2020" επιδιώκει να επιτύχει μέχρι το 2020 πέντε φιλόδοξους στόχους για την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη & το κλίμα/την ενέργεια:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm

Σήμερα, η απόλυτη επιταγή είναι να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση και να επανέλθει η ΕΕ στην τροχιά της βιώσιμης ανάπτυξης. Kατά την ομιλία του σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος Barroso ζήτησε να υιοθετηθεί νέος τρόπος σκέψης για την Ευρώπη*:


Ελπίζουμε οι παραπάνω πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε ξανά μαζί μας αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις.

* Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα δελτίο τύπου : RAPID > Επιλέξτε "Search complete database" και πληκτρολογήστε τον κωδικό αναφοράς ή χρησιμοποιήστε λέξεις κλειδιά > Πατήστε "Search" > Επιλέξτε μορφότυπο και τη γλώσσα


Με εκτίμηση,
Κέντρο Επικοινωνίας EUROPE DIRECT
http://europa.eu - ο σύνδεσμος άμεσης πρόσβασης στην ΕΕ!

2013 Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών
Αφορά την Ευρώπη, σε αφορά! Μπες κι εσύ στη συζήτηση!
http://europa.eu/citizens-2013/el

Άρνηση ευθύνης
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας EUROPE DIRECT δεν είναι νομικά δεσμευτικές.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου